Tutaj jesteś Aktualności Unijne Pożyczki dla Mikro, Małych i...

Aktualności

Unijne Pożyczki dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Unijne Pożyczki dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

05.08.2020
Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina" na mocy umowy zawartej z Agencją Rozwoju Regionalnego „MARR" S.A. prowadzi Placówkę (Punkt Obsługi Klienta), która obsługuje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadających siedzibę lub oddział albo główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego zainteresowane uzyskaniem „pożyczki unijnej”.

W Biurze LGD „Kraina wokół Lublina” można uzyskać informacje związane z udzielaniem oraz obsługą pożyczek oraz złożyć dokumenty związane z uzyskaniem oraz rozliczaniem pożyczki.

Zapraszamy do kontaktu:

LGD „Kraina wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin,

tel. 81 532 30 65; 81 534 45 28,

e-mail: <mailto:e-mail:biuro@krainawokollublina.pl , www.krainawokollublina.pl 

Krótka charakterystyka Produktu:

POŻYCZKA MAŁA

 • kwota pożyczki - do 250.000 zł
 • oprocentowanie preferencyjne – 0,61%
 • okres spłaty - do 5 lat
 • karencja w spłacie kapitału - do 6 miesięcy
 • prowizja od udzielenia pożyczki - brak
 • wkład własny - brak

POŻYCZKA DUŻA

 • kwota pożyczki od 250.000,01 zł do 1.000.000 zł
 • oprocentowanie preferencyjne – 0,61%
 • okres spłaty - do 8 lat
 • karencja w spłacie kapitału - do 6 miesięcy
 • prowizja od udzielenia pożyczki - brak
 • wkład własny – brak

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju, podjęto działania mające na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych epidemii koronawirusa.

Wprowadzone zmiany w Pożyczce Dużej i Pożyczce Małej:

 • pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności przez MŚP
 • możliwość przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek
 • możliwość wprowadzenia 6-miesięcznych wakacji kredytowych dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych.

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia oraz wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie < https://www.marr.com.pl/RPO_mala.html

Powrót