Tutaj jesteś Aktualności Wysokie wyniki Gminy Wólka w Rankingu...

Aktualności

Wysokie wyniki Gminy Wólka w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za 2019 rok

Wysokie wyniki Gminy Wólka w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za 2019 rok

23.07.2020
Kilka dni temu został opublikowany jeden z najważniejszych rankingów dla samorządów w Polsce - Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce VI Europejskiego Kongresu Samorządów przygotowany przez polskich naukowców, m.in. z Uniwersytetu Ekonomicznego czy Jagiellońskiego w Krakowie. Analizie zostały podane dane finansowe ze sprawozdań przesyłanych do regionalnych izb obrachunkowych za IV kwartał 2019 roku.
Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, iż nasza gmina stale poprawia swoją pozycję w rankingu zajmując w tym roku wysokie 73. miejsce wśród 1 547 gmin wiejskich.  Jest to 3. wynik w Powiecie Lubelskim (na 16 gmin powiatu), a 6 w woj. lubelskim. 
 
Do skonstruowania  rankingu wykorzystano zestaw siedmiu wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, są to:
  1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
  2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
  3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
  4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
  5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń
  6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
  7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.
 
Ranking jest adresowany do trzech głównych grup odbiorców:
  • samorządowców, aby mogli wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami;
  • przedsiębiorców, aby mogli poznać gminy, w których dobrze ulokują pieniądze;
  • obywateli, aby mogli sprawdzić, jak gospodaruje samorząd lokalny.
 Szczegóły dot. Raportu - https://www.forum-ekonomiczne.pl/ranking/
 
Powrót