Tutaj jesteś Aktualności Pismo nr PBDiM Sp. z o.o....

Aktualności

Pismo nr PBDiM Sp. z o.o. -KGLU-215-2020- Pismo ZDI - Wprowadzenie zmiany w etapie IV

Pismo nr PBDiM Sp. z o.o. -KGLU-215-2020- Pismo ZDI - Wprowadzenie zmiany w etapie IV

22.07.2020
Dotyczy.: „Rozbudowa skrzyżowania DK 82 z drogą gminną nr 112402L (ul. Dębowej) i drogą gminną 112421L (ul. Świerkowej) w miejscowości Turka wraz z podłączeniem do węzła „Lublin-Tatary” na obwodnicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej S17 wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz budowa parkingu typu Park & Ride wraz z dojazdami, dojściami i infrastrukturą techniczną” – część I
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki Kierownictwo Robót Drogowych w Lublinie informuję iż w dniu 15.07.2020 wprowadzony został  częściowo etap IV projektu tymczasowej organizacji ruchu Nr Z2.4081.214.2019.zt. a w dniu 16.07.2020 wprowadzony został w całości etap IV. W trakcie prowadzenia robót przy budowie kanału deszczowego okazało się iż nie można wykonać wykopu pod kanał deszczowy ponieważ krawędź wykopu koliduje z pasem jezdni po którym odbywa się ruch pojazdów w kierunku Lublina.
W związku z powyższym Wykonawca w dniu 23.07.2020 (czwartek) w godzinach południowych zmuszony jest puścić ruch w kierunku Lublina po „starej” jezdni DK 82 do momentu wykonania fragmentu kanalizacji deszczowej kolidującej z nowym pasem w kierunku Lublina. Przewidywany czas wykonywania robót to około 2 tygodnie. 
W kierunku Łęcznej ruch odbywał się będzie po nowo wykonanym pasie skrajnym (prawym) ronda.
 
Otrzymują:
  1.     GDDKiA, ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
  2.   Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 

Pismo nr PBDiM Sp. z o.o. -KGLU-215-2020- Pismo ZDI - Wprowadzenie zmiany w etapie IV, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [210.45 KB]

Pismo nr PBDiM Sp. z o.o. -KGLU-215-2020- Pismo ZDI - Wprowadzenie zmiany w etapie IV, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [40.50 KB]

 

 

Powrót