Tutaj jesteś Aktualności 100. ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

Aktualności

100. ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

100. ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

18.05.2020
Rok 2020 został ustanowiony przez Senat RP Rokiem Świętego Jana Pawła II, gdyż waśnie w tym roku obchodzimy 100. rocznicę urodzin Papieża Polaka, który urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach.

Podczas całego pontyfikatu św. Jan Paweł II niestrudzenie walczył o godność każdego człowieka. Znany był z podejmowania szeroko rozumianego dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego. Pracował bez wytchnienia, aby budować fundament moralny świata współczesnego. Był przeciwnikiem konfliktów zbrojnych na całym świecie. Był „wielkim człowiekiem”, poetą, poliglotą, aktorem, dramaturgiem i pedagogiem. Swoje nauczanie przekazał wiernym w wielu listach, adhortacjach, konstytucjach apostolskich oraz czternastu encyklikach. Uwielbiał spędzać czas na łonie natury, ale najchętniej wypoczywał w towarzystwie młodzieży. Przekraczając wiele barier, zawsze był otwarty na drugiego człowieka. Odszedł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Niespełna tydzień później, 8 kwietnia, odbył się pogrzeb papieża, w którym uczestniczyło około 300 tysięcy pielgrzymów oraz głowy państw i przedstawiciele wszystkich wyznań świata. 9 maja 2005 roku za zgodą następcy Jana Pawła II, Benedykta XVI, rozpoczął się proces beatyfikacyjny. 1 maja 2011 Jan Paweł II został ogłoszony beatyfikowanym, a 27 kwietnia 2014 roku podczas Niedzieli Bożego Miłosierdzia – świętym. Liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II przypada 22 października, na pamiątkę uroczystego rozpoczęcia jego pontyfikatu.

Św. Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w naszej historii, gdyż został wychowany w polskiej pobożności i zawsze był świadom pragnień swojego narodu, znał jego przeszłość i niezbywalne potrzeby. Wszędzie podkreślał swoje polskie pochodzenie, a do Watykanu zabrał ze sobą całą polską historię, kulturę, doświadczenie i język. Św. Jan Paweł II jest patronem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łuszczowie, którego misją jest przekazywanie uczniom wiedzy, a także wartości zaczerpniętych z nauczania Patrona Szkoły.

Zachęcamy do małego sprawdzianu z wiedzy o św. Janie Pawle II.

 

 

Lp.

Pytanie

Odpowiedź jednokrotnego wyboru

 

Imiona rodziców Karola Wojtyły

 1. Karol i Emilia

1

 1. Józef i Zofia

 

 1. Edmund i Olga

 

Miejsce i data urodzenia Karola Wojtyły

 1. Raciborowice 3 maja 1920 r.

2

 1. Nowy Sącz 10 maja 1920 r.

 

 1. Wadowice 18 maja 1920 r.

 

Adam Stefan Sapieha biskup krakowski, metropolita przyjmuje Karola do:

 1. zakonu karmelitów

3

 1. seminarium duchownego

 

 1. zakonu franciszkanów

 

Święcenia kapłańskie otrzymał Karol Wojtyła w:

 1. 1946

4

 1. 1947

 

 1. 1949

 

Z uprawianych kilku dyscyplin sportowych szczególnym umiłowaniem cieszyły się:

 1. piłka nożna

5

 1. kajaki i jeziora

 

 1. narty i góry

 

W Lublinie ksiądz Karol Wojtyła od 1954 r. jest profesorem:

 1. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

6

 1. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 

 1. Wyższej Szkoły Rolniczej

 

16 października 1978 r. biały dym kończy konklawe. Papież z Polski przyjął imię:

 1. Jan XXIII

7

 1. Jan Paweł II

 

 1. Paweł VI

 

W Lublinie 9 czerwca 1987 r. gościliśmy JPII podczas, której pielgrzymki do Polski?

 1. trzeciej

8

 1. piątej

 

 1. siódmej

 

"Wykonujący pracę; o pracy ludzkiej"-encyklika z 1981 r. jest jedną z ilu napisanych przez Jana Pawła II?

 1. czterech

9

 1. dwunastu

 

 1. czternastu

 

Ile pielgrzymek zagranicznych odbył Jan Paweł II?

 1. 99

10

 1. 104

 

 1. 108

 

Zapoczątkowane z inicjatywy JPII "Światowe Dni Młodzieży"-spotkania młodych katolików w 2019 roku odbyły się w:

 1. Polsce

11

 1. Panamie

 

 1. Portugalii

 

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. Ile lat trwał pontyfikat?

 1. 22

12

 1. 25

 

 1. 26

 

W której miejscowości w gminie, szkoła za patrona ma "największego" Polaka?

 1. Sobianowice

13

 1. Pliszczyn

 

 1. Łuszczów Drugi

 

W którym roku Jan Paweł II został kanonizowany?

 1. 2011

14

 1. 2014

 

 1. 2015

 

Autor testu: Agnieszka Grobelska, Skarbnik Gminy Wólka

Św. Jan Paweł II

Powrót