Tutaj jesteś Aktualności Konkurs

SPRAW BY GMINA DUMNIE ROSŁA, SWE PODATKI NA NIĄ POSTAW!!!

 SPRAW BY GMINA DUMNIE ROSŁA, SWE PODATKI NA NIĄ POSTAW!!!

Udział dla gminy w 2018r. wynosi: 37,98%

 

Pismo Wójta Gminy

 

Osoby, które rozliczą PIT na rzecz gminy Wólka zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Spraw by Gmina dumnie rosła, swe podatki na nią postaw”.

 

Plakat konkursu

 Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo w poniższym regulaminie:

REGULAMIN KONKURSU „Spraw by gmina dumnie rosła, swe podatki na nią postaw”, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [285.94 KB]

W razie pytań i wątpliwości bardzo prosimy o kontakt telefoniczny tel. 81 478 17 69 bądź mailowy: emilia.sikorska@wolka.pl, a wyjaśnimy Państwu wszystkie szczegóły akcji.

 

PREZJDŹ DO FORMULARZA!

 

 Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacją, co należy zrobić „krok po kroku”, aby nasz podatek wrócił do naszej gminy!

  • CO ZROBIĆ, ABY NASZ PODATEK WRÓCIŁ DO NASZEJ GMINY

Jeśli samodzielnie rozliczacie się Państwo z podatku dochodowego na formularzu PIT 37  należy wpisać:

  • w części A – Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie – ul. T. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin
  • w części B – adres zamieszkania na terenie Gminy Wólka

Należy złożyć właściwe dla siebie zeznanie podatkowe PIT –37 w Drugim Urzędzie Skarbowym nie później niż w terminie do 30 kwietnia br.

 Jeśli zmianie uległ Państwa adres zamieszkania i w zeznaniu podatkowym chcecie wpisać gminę Wólka, to nie musicie Państwo zawiadamiać o zmianach naczelnika poprzedniego urzędu skarbowego – urzędy skarbowe same wymienią między sobą informacje i zaktualizują Państwa dane.

Nie musicie Państwo w pośpiechu dokonywać formalności meldunkowych i zmieniać miejsca stałego zameldowania – właściwość miejscowa urzędu skarbowego ustalana jest na podstawie miejsca Państwa zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie.

Jeśli w ciągu roku zajdzie potrzeba aktualizacji Państwa danych np. zmiana rachunku bankowego do zwrotu nadpłaconego podatku na składanym w Urzędzie Skarbowym formularzu ZAP3 w pozycji B2 wpisz jako miejsce zamieszkania gminę Wólka.

Nie jest konieczne składanie formularzy osobiście w Urzędzie Skarbowym - wystarczy je wysłać listem poleconym.

  • CO ZROBIĆ, GDY PROWADZISZ DZIAŁALNOŚĆ GODPODARCZĄ

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dokonują zmian w zakresie miejsca zamieszkania, które następnie podają w rocznym rozliczeniu podatkowym (najczęściej PIT-36),  składając wniosek na druku CEIDG-1 Wniosek taki składa się w dowolnym urzędzie gminy, bez względu na miejsce zamieszkania czy prowadzenia działalności lub on-line, gdyż ewidencja jest scentralizowana.

Należy pamiętać, że miejsce zamieszkania, podane w rozliczeniu rocznym musi być zgodne z miejscem zamieszkania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zatem, aby udziały w podatku dochodowym wpływały do danej gminy (w tym przypadku do Gminy Wólka) należy dokonać zmiany w Centralnej Ewidencji składając wniosek na druku CEIDG- 1, podając nowe miejsce zamieszkania.

Zmiana wpisu w CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających zmianie. Zmiana dokonana jest z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku. CEIDG prześle zmienione dane do urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.