Tutaj jesteś Urząd Gminy Dane urzędu Struktura Urzędu

Struktura organizacyjna

Nazwa Telefon E-mail Adres
Referat Finansowy Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail
Skarbnik Gminy Agnieszka Grobelska 817510650 w. 27
Główny Księgowy Urzędu Gminy Maria Wołowik 817510650 w. 27
Zastępca głównego księgowego Małgorzata Pęcak 817510650 w. 43
Stanowisko pracy ds. wymiaru opłat za wodę i ścieki Maciej Dobosz 817464844 w. 25
Stanowisko pracy ds.podatków od osób prawnych i podatku od: środków transportu od osób fizycznych i i prawnych Marzena Hunek 817510650, w. 24
Stanowisko pracy ds. podatku VAT i jednolitego pliku kontrolnego Magdalena Rutka 81 746 48 44 w. 48
Stanowisko pracy ds. wydatków budżetowych i naliczania podatku VAT, środków trwałych oraz ewidencji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych Eliza Iwanejko 817484448 w. 49
Stanowisko pracy ds. wymiaru opłat komunalnych i weryfikacji dotacji Wioletta Łachowska 817510650 w. 43
Stanowisko pracy ds. wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS, rozliczeń PDOF z urzędami skarbowymi i operacji kasowych Agnieszka Przech - Fus 817460656 w. 32
Stanowisko pracy ds. BHP i opłat za wodę i ścieki oraz dochodów i wydatków środków finansowych w podległych jednostkach organizacyjnych Andrzej Siuda 817464844 w. 25
Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego i leśnego Dorota Szczerbic 817510650 w. 24
Stanowisko pracy ds. opłat i egzekucji za wodę i ścieki oraz należnego podatku VAT Anna Tkaczyk 817464844 w. 25
Stanowisko pracy ds. egzekucji podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych i prawnych, egzekucji podatku od środków transportowych i zwrotu podatku akcyzowego Marcin Woch 817484448 w. 47
Referat Infrastruktury Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail
Stanowisko pracy ds. budownictwa i gospodarki wodno-kanalizacyjnej Robert Wysmulski 817464844, w. 39
Stanowisko pracy ds. gospodarki mieniem komunalnym, geodezji i architektury oraz planowania przestrzennego Elżbieta Kołtun 817510060, w. 40
Stanowisko pracy ds. rolnictwa i ochrony środowiska Jolanta Kotlarek 81 7464844 w. 41
Stanowisko pracy Inspektor ds. infrastruktury Wojciech Kostyła 81 7464844 w. 41
Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i nadzoru nad pracownikami obsługi. Tomasz Misiura 817464844 w. 36
Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych Rafał Pogonowski 817510060 w. 36
Stanowisko ds. funduszy zewnętrzny tzw. miękkich oraz promocji gminy Emilia Sikorska 817510060 w. 38
Stanowisko pracy ds. opłat i inwestycji. Piotr Łucka 817464844 w. 39
Kierowca samochodu ciężarowego Krzysztof Florek
Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej Mirosław Kańczugowski
Kierowca samochodu ciężarowego Jarosław Kawecki
Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej Andrzej Godula
Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej Krzysztof Paprocki
Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej Mieczysław Ryczek
Konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej Janusz Woliński
Robotnik gospodarczy Jerzy Szczerba
Robotnik gospodarczy Mariusz Lipski
Robotnik gospodarczy Ryszard Szewczak
Robotnik gospodarczy Piotr Kuca
Robotnik gospodarczy Tadeusz Kułacki
Pracownik gospodarczy Michał Nowicki
Referat Obywatelski Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail
Stanowisko pracy ds. oświaty i kultury Elżbieta Skiba 817464844 w. 29
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Kazimierz Jasiński 817464844 w. 42
Stanowisko pracy ds. informatyki Arkadiusz Kasprzak 817464844 w. 48
Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej i archiwum zakładowego Ewa Mazurek 817464844 w. 29
Stanowisko pracy ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej Anna Gułaś 817464844 w. 42
Stanowisko pracy ds. osługi rady gminy i kadr Agnieszka Rybka 817460656 w. 23
Stanowisko pracy ds. obsługi interesanta Agnieszka Szymańska 817464844 w. 46
Stanowisko pracy ds. administracyjno - gospodarczych Karolina Zatorska 817464844 w. 21
Kierowca autobusu Sławomir Duńka
Stanowisko pracy opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły Jolanta Poręba
Stanowisko pracy opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły Anna Skwarzyńska
Stanowisko pracy opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły Urszula Woś
Stanowisko pracy opiekun dzieci i młodzieży w czasie przewozu do i ze szkoły Paulina Flis
Urząd Stanu Cywilnego Pokaż stanowiska
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon               E-mail
Kierownik USC, dowody osobiste Ewa Flis 817464844 w. 30
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencja ludności Ewa Paprocka 817464844, w. 30
infoicon Poradnik Interesanta
Poradnik Interesanta
Załatw sprawę w urzędzie.
infoicon Mikroporady
Mikroporady