KI.FP-17 - Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia ustawowej ulgi z tytułu wymiany lub scalenia gruntów

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel./fax: +48 81 746 48 44

e–mail: wolka@bazagmin.pl, www.wolka.pl

 

KI.FP-17

Karta Informacyjna

Wersja nr 2

z dnia 2017-05-31

 


Wydawanie decyzji w sprawie udzielenia ustawowej ulgi z tytułu wymiany lub scalenia gruntów


 

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984r.o podatku rolnym
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz.U. Nr 112, poz.1319 z późn. zm./
 • II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Finansowy
 • Stanowisko ds. wymiaru podatków

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Brak

V

Dokumenty do wglądu

 • Brak

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy. 

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

IX

Uwagi

 • Wzór

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Dorota Szczerbic

Wiesław Szajewski

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót