KI.F-132 - Zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8

tel./fax: +48 81 746 48 44

e–mail: wolka@bazagmin.pl, www.wolka.pl

 

KI.F-132

Karta Informacyjna

Wersja nr 2

z dnia 2017.06.01

 


Wniosek o zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 

 

I

Podstawa prawna 

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 201, z późn. zm.)

II

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Finansowy
  Stanowisko ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • e-mail: wolka@bazagmin.pl

III

Wymagane wnioski

IV

Wymagane załączniki

 • Nie są wymagane

V

Dokumenty do wglądu

 • Nie są wymagane

VI

Termin załatwiania sprawy

 • Do 1 miesiąca

VII

Opłaty

 • brak

VIII

Tryb odwołania

 • Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Wólka w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia

IX

Uwagi

 • Zwrot nadpłaty następuje przelewem na wskazany rachunek bankowy

 

  

Opracował 

Sprawdził 

Zatwierdził

Wioletta Łachowska

Wiesław Szajewski

Edwin Gortat

 

 

Załączniki:

Powrót