Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wólka w 2017r.

Gmina Wólka informuje, że realizacja zadania pn.”Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wólka w 2017” jest dotowana na podstawie umowy nr 109/2017/D/OZ z dnia 26.04.2017r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 73,5% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 36,75% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 36,75% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

 
 
 

 

 

Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody gatunku dąb szypułkowy w miejscowości Świdnik Duży.

Gmina Wólka informuje, że realizacja zadania pn.”Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody gatunku dąb szypułkowy w miejscowości Świdnik Duży” jest dotowana na podstawie umowy nr 362/2015/D/OP z dnia 15.10.2015r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania nie przekracza 50%  kosztów kwalifikowanych zadania.