Sprawozdania

 

Zgodnie ze sprawozdaniem Wójta gminy Wólka z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi poniżej przedstawiamy poszczególne wskaźniki charakteryzujące gospodarkę odpadami na terenie gminy Wólka: