HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODPADÓW NA ROK 2017

 

P.H.U. EKO – TRANS Cezary Kubacki, Wielkie 90 21-143 Abramów

Biuro Obsługi Klienta tel./fax.: 81 852 90 35, e-mail: phu.ekotrans@neostrada.pl

 

 

miejscowość

miesiąc

VII 

OK,SE,ZIE

VIII

OK,SE,ZIE

IX

OK,SE,ZIE

X

OK,SE,ZIE,P

Osiedle Borek - zabudowa wielorodzinna

7,14,21,28

4,11,18,25

1,8,15,22,29

6,13,20,27

Osiedle Borek – zabudowa jednorodzinna

6,20

3,17,31

14,28

12-P,26

Osiedle Borek – podmioty gospodarcze

6

3

14

12

Pliszczyn, Pliszczyn Kol. (od torów), Łysaków, Bystrzyca, Sobianowice

10

11

11

9

Rudnik, Kol. Pliszczyn (od 

obwodnicy do torów)

3

7

4

2

Turka wieś, Wólka

4

1

5

3

Łuszczów  Pierwszy, Łuszczów Drugi

13

10

14

12

Biskupie Kol., Kol. Świdnik Mały, Świdniczek, Świdnik Duży Pierwszy, Świdnik Duży Drugi, Świdnik Mały

26

30

27

25

Długie, Jakubowice Murowane

27

31

28

26

Prosimy o wystawianie pojemników i odpadów zbierany w sposób selektywny na godz. 7.00
OK- odpady komunalne  
SE – frakcja sucha + metale  

ZIE – odpady zielone  

P – popiół