Placówki oświatowe

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łuszczowie

 

Dyrektor:
Maria Puszka

Dane Kontaktowe:
Łuszczów Drugi 102
20-258 Lublin 62

telefon:
81 750-11-77
faks:
81 750-11-77

e-mail:
spluszczow@wp.pl


strona internetowa:
www.spluszczow2.edupage.org


REGON 001152344
NIP 713-24-92-699

 


Informacje dodatkowe:
Sekretariat szkoły: 7.30 – 15.30


Oferta szkoły w zakresie zajęć dodatkowych (działające koła, zespoły, itp.):

Szkoła oferuje następujące zajęcia dodatkowe

rok szkolny 2014/15

 1. Zajęcia logopedyczne
 2. Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
 3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w kl. I, III
 4. Dodatkowe zajęcia z matematyki w kl. IV-VI
 5. Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w kl. IV i VI
 6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 
 7. Dodatkowe zajęcia edukacyjne rozwijające zainteresowania uczniów w kl. I i II
 8. Zajęcia rewalidacyjne
 9. Zajęcia plastyczno – techniczne
 10. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z historii, j. polskiego
 11. Zajęcia rozwijające uzdolnienia m. In. Muzyczne
 12. Szkolne Koło Sportowe
 13. Koło Przyjaciół Biblioteki
 14. Zajęcia Zespołu Tańca Ludowego „Łuszczowiacy” (około 50% uczniów)

 

Oferta szkoły w zakresie opieki nad dziećmi (np. świetlica, jeśli tak w jakich godz.)

Świetlica szkolna;

godziny zajęć:

 • po zajęciach 6:30 -7:30, każdy wtorek 6:30 -8:30

 • 11.15 – 16.15, wtorek

W zależności od potrzeb rodziców uzgadniane są godziny pracy świetlicy na początku roku szkolnego.

Pedagog szkolny: Agnieszka Bielak

wtorek - 4 godziny

Psycholog szkolny: Staszczak Paulina

1 godzina w tygodniu zgodnie z harmonogramem umieszczonym na tablicy ogłoszeń

Biblioteka szkolna : Magdalena Latkowska

wtorek, środa, czwartek -10 godzin

 

Szczególne osiągnięcia szkoły:

Rok szkolny 2010/2011

 • II miejsce, wyróżnienie w XII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym ‘Moje Inspiracje Muzyczne’
 • III miejsce Brązowy Kasztan w Wojewódzkim Konkursie Piosenki‘Jesienne Nutki 2010’
 • I miejsce w kategorii szkół podstawowych w konkursie recytatorskim ,,Boże Narodzenie w literaturze”
 • I, II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim  "Spotkanie z poezją i prozą Karola Wojtyły"Rok szkolny 2011/2012

 • I, II, III miejsce , wyróżnienie w Gminnym Konkursie Plastycznym  'W świecie baśni I. J. Kraszewskiego’
 • II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki ‘Złoty Mikrofon’ w kategorii Szkoła Podstawowa kl. I-III
 • wyróżnienie w XIII Międzynarodowym Konkursie ‘Moje Inspiracje Muzyczne’ w kategorii plastyka
 • I miejsce, wyróżnienie w Gminnym Konkursie Recytatorskim ‘Poeci dzieciom’
 • I miejsce w I Gminnym Konkursie Ortograficznym ‘Mały Mistrz Ortografii’
 • III miejsce na II Festiwalu Piosenki Polskiej
 • II miejsce, wyróżnienie Srebrny Kasztan w Wojewódzkim Konkursie Piosenki ,,Jesienne Nutki 2011"
 • wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki ‘Złoty Mikrofon’

 

Rok szkolny 2012/2013

 • II miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym ‘Wydarzenie lub postać z historii Polski’
 • II miejsce, wyróżnienie w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym pt. ‘Bałwanek’
 • II miejsce w kategorii klas I-III w konkurs piosenki 'Śpiewać Każdy Może'
 • I miejsce w konkursie plastycznym w ramach projektu Wrota Lubelszczyzny- Informatyzacja Administracji.
 • II miejsce w kategorii klas I-III w Dziecięcych i Młodzieżowych Spotkaniach z Piosenką KAMERTON 2013
 • I, II, III miejsce w kategorii klas 0-III w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki 'Złoty Mikrofon'
 • I, II miejsce w kategorii klas IV-VI w Międzyszkolny Konkurs Piosenki 'Złoty Mikrofon'
 • wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie ‘Kangur Matematyczny’
 • III miejsce w gminnym konkursie plastycznym ,,Pejzaż z mojej Gminy”
 • Wyróżnienie w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej ,,Śpiewający Słowik”
 • III miejsce w III Międzywojewódzkim Festiwalu Piosenki Angielskiej

Rok szkolny 2013/2014

 • II miejsce w gminnym konkursie plastycznym ‘Jesienne pejzaże’
 • III miejsce w konkursie plastycznym ‘Jesienne inspiracje’
 • II miejsce dziewcząt w Międzyszkolnym Turnieju Piłki Nożnej
 • I, III miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Tenisa Stołowego
 • I, II, III miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Indywidualnych Biegów Przełajowych
 • wyróżnienie na Festiwalu Kolęd i Pastorałek ‘Jezusa Narodzonego Witajmy’

 

Historia szkoły

Pierwsze lata

Tuż po II wojnie światowej szkoła mieściła się w dworku dziedziczki Zofii Nowickiej. Był to budynek drewniany, w którym było siedem klas z przechodnimi salami lekcyjnymi. Pierwszym kierownikiem szkoły był pan Grzechnik.

W 1948 roku podjęto uchwałę o budowie nowej szkoły. Plac pod budowę ( pow. 2,13 ha) podarowała dziedziczka Łuszczowa Zofia Nowicka. Szkoła została wzniesiona czynem społecznym i oddana do użytku w październiku 1955 roku. Kierował nią Henryk Droździel, a grono pedagogiczne liczyło pięciu nauczycieli. W roku szkolnym 1955/56 uczyło się w niej 137 uczniów.

Kalendarium lat 1955-1990:

1959 – szkoła organizowała kurs dla dorosłych w zakresie klasy VI i VII. Na zajęcia uczęszczało 19 osób.

1960 – kierownik szkoły – pani Jadwiga Wójcik nawiązuje współpracę z przedsiębiorstwem PKP, które obejmuje szkołę patronatem. Zakład patronacki zakupił w marcu 1961 roku dużą scenę na występy dlamłodzieży szkolnej. Scena ta służyła szkole przez długie lata.

8 grudnia 1962 – zakupiono do szkoły telewizor. Była to sensacja na skalę całej wsi. W szkole zorganizowano świetlicę, w której odbywały się wieczorne spotkania z młodzieżą pozaszkolną i dorosłymi.

1964 – kierownik szkoły – Jadwiga Wójcik rozpoczęła starania o budowę przyłącza telefonicznego.

Październik 1968 – oddano do użytku pracownię zajęć technicznych, która została wyposażona w podstawowy sprzęt i narzędzia.

1971 – dokonano remontu dachu i naprawiono piece, odmalowano wnętrze budynku, drzwi, otwory okienne, zakupiono ławki i wiele pomocy

1972 – na terenie szkoły rozpoczęła funkcjonowanie dwuletnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza. Kadra licząca 5 osób dojeżdżała z Lublina.

1972 – sukcesem zakończyły się starania szkoły o podłączenie telefonu. W tymże roku, w czerwcu zrobiono elewację na budynku szkoły i naprawiono otwory okienne, otynkowano budynek gospodarczy i zmieniono pokrycie dachu, wykonano prace przygotowujące do założenia centralnego ogrzewania.

1973 – wykonano centralne ogrzewanie i skanalizowano budynek.

7 września 1974 – Szkoła Podstawowa w Łuszczowie otrzymała imię porucznika Bogumiła Duszyńskiego. Na uroczystości nadania imienia obecne były władze oświatowe, polityczne, kompania Milicji Obywatelskiej, delegacje młodzieży szkolnej z całej gminy, mieszkańcy Łuszczowa i okolicznych wsi oraz orkiestra.

6 kwietnia 1975 – szkoła otrzymała sztandar im. B. Duszyńskiego ufundowany przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Lublinie.

1980 – na posiedzeniu RP został ustalony strój uczniowski, pouprzednim podziale uczniów na grupy wiekowe. Dla każdej grupy wiekowej ustalono kołnierzyki białe w kropki: niebieskie, czarne lub czerwone, a dla klas I-III, oprócz kołnierzyków, takie same kokardy pod szyją.

1985/86 – utworzono przy szkole oddział pięciolatków.

31 maja 1987 – odbył się przy szkole festyn ludowy.

24 maja 1990 – miało miejsce zawieszenie krzyży w szkole.Szkoła w latach 1990-2011

W wyniku zmian społeczno-politycznych w Polsce dnia 4 czerwca 1990 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o zniesieniu imienia por. Bogumiła Duszyńskiego nadanego szkole w 1974 roku.

W 1990 roku ze względu na zbyt małą frekwencję dzieci zlikwidowano oddział pięciolatków przy szkole.

W 1991/92 wykonano sposobem gospodarczym stołówkę i szatnię, oraz odnowiono elewację szkoły. Zaadaptowano pomieszczenie szatni na klasę, w której umieszczono oddział przedszkolny.

1 marca 2001 została zlikwidowana pracownia techniczna, którą zamieniono na magazyn.

W 2001/02 dokonano wymiany okien w budynku szkoły (od strony południowej), zakupiono telewizor, odtwarzacz oraz radiomagnetofony.

W 2002/03 zakupiono komputer i drukarkę do kancelarii, a w lutym 2003 roku staraniem dyr. szkoły mgr inż. Marii Puszki szkoła otrzymała 5 komputerów od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które dały początek pracowni komputerowej. W październiku 2003 roku szkoła otrzymała dodatkowo 7 komputerów z Kancelarii Prezydenta RP.

We wrześniu 2003 na terenie szkolnym odbyły się dożynki z udziałem władz gminnych.

W roku 2005 wymieniono kotłownię na olejową

W 2006 roku wyremontowano i ocieplono elewację szkolną.

W latach 2007-2008 przeprowadzono remont korytarzy i sanitariatów.

W marcu 2010 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie nadania imienia szkole.

21 maja 2011 – nadanie szkole imienia bł. Jana Pawła II.

W 56 letniej historii, placówką kierowało 10 dyrektorów, a trud nauczania i wychowania dzieci podjęło tu ponad 70 pedagogów.

Wśród absolwentów szkoły są ludzie niezwykli, którzy swoją postawą w dorosłym życiu dodali naszej szkole szczególnego splendoru.

Od chwili powstania, szkoła wiele razy zmieniała swoje oblicze, ale zawsze była centrum kultury Łuszczowa. Dziś jest piękna i nowoczesna. Posiada nowoczesną bazą dydaktyczną, komputeryzację z dostępem do Internetu. Jest też Małe Centrum Multimedialne. Szkoła jest placówką otwartą dla każdego ucznia. Uzyskuje wysokie wyniki w sprawdzianach zewnętrznych. Podnosi stale jakość kształcenia, wychowania i opieki.

  

Powrót