OŚWIATA I WYCHOWANIE

  • utworzono 4 DARMOWE przedszkola

  • powstały nowoczesne place zabaw w Pliszczynie, Turce, Świdniku Małym, Rudniku, Osiedlu Borek.

  • powstały wielofunkcyjne boiska sportowe Szkołach w Świdniku Małym, Pliszczynie

  • pozyskano 0,5 mln złotych z środków zewnętrznych. na doposażenie placówek oświatowych w pomoce dydaktyczne tj. tablice interaktywne, komputery, rzutniki multimedialne, oprogramowanie specjalistyczne.

  • przeprowadzono remont Szkoły Podstawowejw Łuszczowie, oraz remont sali gimnastycznej i części pomieszczeń szkoły w Turce, a w szkołach w Świdniku Małym i Sobianowicach wykonano termomodernizację budynków,
Powrót