MODERNIZACJA I BUDOWA DRÓG

Wybudowaliśmy, przebudowaliśmy i zmodernizowaliśmy łącznie 52 km dróg, 12,5 km chodników oraz poprowadzono oświetlenie uliczne na długości 3,8 km.

 

 

drogi powiatowe w miejscowościach:

 • Turka-Sobianowice w kierunku Leonowa (środki zewnętrzne)
 • Łuszczów w kierunku Kijan (środki zewnętrzne)
 • Wólka-Świdnik Duży Pierwszy w kierunku Janowic (środki zewnętrzne)
 • Pliszczyn w kierunku Łagiewnik i Ciecierzyna
 • Jakubowice Murowane- Pliszczyn Łysaków-Sobianowice (środki zewnętrzne)
 • Bystrzyca

Łącznie – 21 km dróg powiatowych.

 

drogi gminne w miejscowościach :

 • sieć dróg w Osiedlu Borek (środki zewnętrzne)
 • Łuszczów Drugi
 • Świdnik Duży Drugi
 • Turka (środki zewnętrzne)
 • Rudnik (środki zewnętrzne)
 • Wólka
 • Świdniku Duży Pierwszy (środki zewnętrzne)
 • Łuszczów Pierwszy
 • Kolonia Świdnik Mały (środki zewnętrzne)
 • Jakubowice Murowane
 • Łysaków
 • Pliszczyn (środki zewnętrzne)
 • Biskupie Kolonia

Łącznie - 31 km dróg gminnych.

 

Chodniki w miejscowościach:

 • Bystrzyca
 • Rudnik
 • Kolonia Świdnik Mały (środki zewnętrzne)
 • Świdnik Duży Drugi (środki zewnętrzne)
 • Świdnik Duży Pierwszy (środki zewnętrzne)
 • Jakubowice Murowane
 • odcinek od Wólki do Świdnika Dużego (środki zewnętrzne)
 • Pliszczyn
 • Turka

 

Oświetlenie w miejscowościach:

 • Bystrzyca
 • Długie
 • Świdniczek
 • Kolonia Świdnik Mały
 • Świdnik Duży Drugi
 • Świdnik Duży Pierwszy
 • Osiedle Borek część ul. Bukowej, Grabowej, Borówkowej, Malinowej, ul. Jeżynowa, ul. Jagodowa
Powrót