BEZPIECZEŃSTWO

Przeprowadzono szereg działań mających na celu poprawę infrastruktury obiektów służących bezpieczeństwu mieszkańców.
  • Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Turce zakupiono nowy samochód ratowniczo-gaśniczy wyposażony w niezbędny specjalistyczny sprzęt,

  • Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdniku Dużym Pierwszym włączono do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego

  • Zakupiono autobus, przystosowany do bezpiecznego przewozu dzieci niepełnosprawnych.

  • Przeprowadzono szereg działań mających na celu poprawę infrastruktury obiektów służących bezpieczeństwu mieszkańców. Przebudowano budynek i plac OSP w Świdniku Dużym, budynek OSP w Pliszczynie, wymieniono pokrycie dachowe w budynku OSP Bystrzyca

 

Powrót