Kontakt

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii w Wólce

Turka Osiedle Borek
ul. Malinowa 3, 20-258 Lublin 

tel. 731 272 351, lub  81 746 06 56 (Urząd Gminy Wólka)

e-mail: komisja.wolka@gmail.com