Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

04.05.2016
Z okazji Dnia Strażaka składam wszystkim Druhnom i Druhom z Gminy Wólka najserdeczniejsze życzenia. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienia pomocy potrzebującym, to działania wpisane w codzienną strażacką służbę. Życzę, aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy, a społeczne uznanie niech towarzyszy Wam w codziennej działalności.
Powrót