Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wólka z dnia  19.02.2015

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Wólka z dnia 19.02.2015

23.02.2015
Na podstawie art. 20 ust. I ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t j. Dz. U z 2013 r. poz. 594 z zm.) — zawiadamiam, że na dzień 2 marca 2015 r. (poniedziałek) godz.16.00- zwołuję sesję Rady Gminy Wólka.
Powrót