Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o I naborze wniosków w 2013 roku o przyznanie pomocy

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o I naborze wniosków w 2013 roku o przyznanie pomocy

19.03.2013
ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:
Powrót