Uwaga Rolnicy Wójt Gminy Wólka przypomina,

Uwaga Rolnicy Wójt Gminy Wólka przypomina,

02.08.2017
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie  od 1 sierpnia 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy wraz z fakturami VAT

(lub ich kopiami - oryginały do wglądu) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 roku do 31 lipca 2017 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 rok.

Pieniądze wypłacane będą w terminach: 1 - 31 października 2017 roku gotówką w kasie urzędu gminy  albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Powrót