Uchwała nr XXIX/175/2013 Rady Gminy Wólka

Uchwała nr XXIX/175/2013 Rady Gminy Wólka

06.03.2013
z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Powrót