Uchwała nr XL/259/14 Rady Gminy Wólka z dnia 5 lutego 2014 -

Uchwała nr XL/259/14 Rady Gminy Wólka z dnia 5 lutego 2014 -

10.02.2014
w sprawię zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków

 


Powrót