Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka z dnia 27.02.2015 r

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka z dnia 27.02.2015 r

27.02.2015
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego

 

Ogłoszenie
Wójta Gminy Wólka
z dnia 27.02.2015 r

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego
pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo – rekreacyjnych.”

W zawiązku z brakami formalnymi w złożonych ofertach na realizację w/w zadania publicznego na podstawie  art. 18a ust.1 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) konkurs został unieważniony. 

 

Wójt

/-/ Edwin Gortat

Pliki do pobrania:

 

Powrót