Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w 2014 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Wólka o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w 2014 r.

16.01.2014
pod nazwą Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie i prowadzenie szkoleń sportowych, udział w zawodach, rozgrywkach i imprezach sportowo- rekreacyjnych

 


Powrót