Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 11 czerwca 2014 r

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 11 czerwca 2014 r

26.06.2014
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wólka z programem profilaktyki uzależnień.

 

Zmianie ulega w pkt XII Termin dokonywania wyboru ofert

 

1. Otwarcie ofert zgłoszonych do konkursu zostanie przeprowadzone w dniu 4 lipca 2014 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8. Konkurs rozstrzyga Wójt, po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej 

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian. 

Wójt Gminy Wólka

mgr Edwin Gortat

Powrót