Odnawialne Źródła Energii w Gminie Wólka

Odnawialne Źródła Energii w Gminie Wólka

18.02.2016
Gmina Wólka przystępuje do przygotowania i wdrażania projektu współfinansowanego ze środków zewnętrznych z zakresu tworzenia instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych.

Szanowni Państwo,

 

Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu to II kwartał 2016 r. a realizacji przedmiotowej inwestycji lata 2017-2018.

 

W ramach projektu, w zależności od zgłaszanego zainteresowania, możliwe będzie finansowanie kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i powietrznych pomp ciepła. Instalacje są przeznaczone do użytku w budynkach mieszkalnych i nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych.

 

Kolektory słoneczne – finansowana będzie kompletna instalacja (panele, zbiorniki, orurowanie obiegu glikolowego, pompa, sterownik) wraz montażem i dokumentacją, z wyłączeniem górnej wężownicy i grzałki elektrycznej, które stanowią koszt leżący po stronie użytkownika. Szacowany koszt grzałki i górnej wężownicy nie powinien przekroczyć 500 zł.

 

Ogniwa fotowoltaiczne – finansowane będą instalacje „zamknięte”, zakładające wykorzystanie całej wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby mieszkalne oraz instalacje „otwarte” umożliwiające oddawanie wytworzonej energii do sieci elektrycznej. Finansowane będą kompletne instalacje, w przypadku instalacji „zamkniętych” - z akumulatorami, służącymi do magazynowania energii. Poziom dofinansowania wyniesie 85% kosztów dla instalacji „zamkniętych” i 65% dla instalacji „otwartych”. Zainteresowani ogniwami fotowoltaicznymi będą musieli ponieść koszt wykonania projektu indywidualnego i wizji lokalnej na etapie przygotowania projektu (marzec – kwiecień 2016). Szacowany koszt – do 400 zł

 

Kotły na biomasę – finansowane będą kotły działające wyłącznie w oparciu o biomasę, bez  możliwości przestawienia na inne paliwo.

 

Pompy ciepła – finansowane będą pompy odzyskujące energię z powietrza oraz energię geotermalną wykorzystywane na potrzeby budynków mieszkalnych. Zainteresowanymi montażem pomp geotermalnych będą zobowiązani do poniesienia kosztu wykonania dokumentacji na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu (marzec – czerwiec 2016).

 

Domy, w których montowane będą instalacje muszą być wyposażone w sprawną instalację przeciwprzepięciową.

 

W najbliższym czasie, na stronie internetowej gminy zostanie zamieszczona ankieta, którą należy wypełnić i dostarczyć do urzędu gminy. Termin składania ankiet to 29 luty – 4 marzec 2016r.

 

 

Ponadto w dniach 27-28 lutego odbędą się spotkania informacyjne dotyczące w/w projekt.

27 luty (sobota), godzina 16:00, sala gimnastyczna gimnazjum w Pliszczynie- spotkanie dla mieszkańców miejscowości:

Świdnik Duży Pierwszy

Świdnik Duży Drugi
Świdnik Mały

Kolonia Świdnik Mały

Biskupie Kolonia

 

27 luty (sobota), godzina 18:00, sala gimnastyczna gimnazjum w Pliszczynie- spotkanie dla mieszkańców miejscowości:

Wólka

Długie

Jakubowice Murowane

Turka os. Borek

Świdniczek

 

28 luty (niedziela), godzina 16:00, sala gimnastyczna gimnazjum w Pliszczynie- spotkanie dla mieszkańców miejscowości:

Turka

Łuszczów Pierwszy

Łuszczów Drugi

 

28 luty (niedziela), godzina 18:00, sala gimnastyczna gimnazjum w Pliszczynie- spotkanie dla mieszkańców miejscowości:

Rudnik

Pliszczyn

Kolonia Pliszczyn

Sobianowice

Bystrzyca                                                    

Łysaków

Powrót