OBWIESZCZENIE  Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Wólce

OBWIESZCZENIE Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Wólce

10.03.2016
Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Wólce działając na podstawie art. 174 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 469) oraz §18 Statutu Gminnej Spółki Wodnej w Wólce zwołuje:
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ 
w WÓLCE
na dzień
18 marca 2016r.(piątek)  
o godzinie 14:00

w Urzędzie Gminy Wólka,

Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62
sala konferencyjna nr 22

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie
  2. Przyjęcie porządku obrad
  3. Przyjęcie uchwał
  4. Rozpatrywanie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i udzielenie Zarządowi absolutorium
  5. Zamknięcie obrad

 

Załączniki:

Powrót