Obwieszczenie dotyczące obowiązków właścicieli i zarządców obiektów

Obwieszczenie dotyczące obowiązków właścicieli i zarządców obiektów

13.12.2012
budowlanych w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu

Powrót