Aktualności

Informacja dotycząca rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

Informacja dotycząca rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

05.01.2012
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce informuje, iż stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 295 poz. 1746) matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka, mającym w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych przysługuje prawo do dodatkowego świadczenia w wysokości 100,00 zł miesięcznie.
Powrót