Informacja  - Tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw

Informacja - Tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw

31.03.2015
Informacja na temat możliwości bezpłatnego otrzymania owoców i warzyw od producentów poszkodowanych wprowadzeniem rosyjskiego embarga

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie, informuje, że od dnia 16 lutego 2015 roku została uruchomiona kolejna transza wsparcia producentów owoców i warzyw w ramach trwającego od ubiegłego roku mechanizmu „Tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw”. 

Producenci owoców i warzyw uczestniczący w tym mechanizmie mogą przekazać bezpłatnie swoje produkty (aktualnie jabłka) m. in. szkołom i placówkom oświatowym (są to: szkoły podstawowe i średnie, żłobki, przedszkola, kolonie i obozy dla dzieci), placówkom opieki zdrowotnej, ośrodkom pomocy społecznej, kołom łowieckim, które refunduje Agencja Rynku Rolnego. 

Każdy podmiot zainteresowany nieodpłatnym otrzymywaniem jabłek powinien złożyć stosowne dokumenty nadające uprawniania do przyjmowania produktów.

Więcej informacji na stronie http://www.arr.gov.pl/pozostale-dzialania/embargo-rosyjskie/3789-uwaga-informacja-na-temat-mozliwosci-bezplatnego-otrzymania-owocow-i-warzyw-od-producentow-poszkodowanych-wprowadzeniem-rosyjskiego-embargaPowrót