Informacja - Remont i wyposażenie sali w dolnym kościele p.w. Świętej Trójcy w Wólce

Informacja - Remont i wyposażenie sali w dolnym kościele p.w. Świętej Trójcy w Wólce

10.06.2015
CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt ,,Diagnozuj, Debatuj, Decyduj - 3 D Tarczy Sobieskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V ,,Dobre rządzenie", Działanie 5.4 -Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2.- Rozwój dialogu obywatelskiego’’.

Celem projektu był  remont  i wyposażenie w sprzęt; projektor oraz ekran multimedialny, tablice korkowe i flipchart, salki zlokalizowanej w dolnym kościele w parafii p.w. Świętej Trójcy w Wólce.

W pracach remontowych polegających na pomalowaniu i urządzeniu sali, uczestniczyło ponad 20 wolontariuszy, wśród nich  liczna grupa harcerzy 6 LDH ,,Źródło’’.

Zakupiony sprzęt trafił na ręce ks. Proboszcza i będzie służył rozwijaniu kreatywności u młodzieży, będzie też pomocnym narzędziem w organizowaniu spotkań, szkoleń oraz warsztatów edukacyjnych.

Ideą projektu było stworzenie miejsca oraz możliwości do wszechstronnego rozwoju zarówno intelektualnego  jak i fizycznego najmłodszych. Zakupiono chustę animacyjną typu Klanza, oraz wykonano ścianę do rysowania, która ma na celu rozwijanie zdolności plastycznych oraz wyobraźni u dzieci.

Na inwestycji skorzystają dzieci, młodzież, parafianie, mieszkańcy gminy Wólka.

Dzięki wsparciu, powstała nowa przestrzeń do spotkań różnych grup zarówno parafialnych jak i społecznych.

 

Partnerzy projektu:

Ks. Proboszcz parafii p.w. Świętej Trójcy w Wólce

Wójt Gminy Wólka

 

Liderzy projektu:

Iwona Skiba

Karolina Skiba

Marcin Piróg

100-3203_f449d.jpg 100-3204_d628c.jpg 100-3205_88b6a.jpg 100-3207_13180.jpg 100-3209_45213.jpg 100-3213_76627.jpg 100-3214_3ccc6.jpg 100-3216_d82ba.jpg
Powrót