INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI z dnia 14.05.2015r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI z dnia 14.05.2015r.

14.05.2015
Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

Urząd Gminy Wólka informuje, że pierwszy ustny przetarg ograniczony organizowany w dniu dzisiejszym W URZĘDZIE GMINY WÓLKA na sprzedaż działki nr  2556 o pow. 150 m2 położonej w Turce,  dla której  V Wydział Ksiąg Wieczystych  Sądu Rejonowego Lublin –Wschód z siedzibą w Świdniku prowadzi księgę pod nr  LU1I /00134163/09  zakończył się wynikiem pozytywnym.

Do przetargu dopuszczono dwie osoby , które w rezultacie nabyły nieruchomość w udziałach po ½ części.

Na zakup  działki nr 2556 wadium w wymaganej wysokości po 1/2 i terminie wpłacili Pan Radosław Brzozowiec i Pani Dagmara Wójtowicz   i poprzez jedno postąpienie  w wys. 150,00zł. zakupili oferowaną nieruchomość w udziałach po ½ części za cenę   15.150,00 zł. netto.

 Nieruchomość  oferowana w przetargu za cenę netto -15.000,00zl.   nie jest obciążona ograniczonymi prawami ani zobowiązaniami a rzecz osób trzecich

Wólka, 14 maja  2015r.

 

Powrót