INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UTRATY DOWODU OSOBISTEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UTRATY DOWODU OSOBISTEGO

20.02.2014
Osoba która utraciła dowód osobisty, w celu uniknięcia negatywnych skutków utraty w przypadku posłużenia się nim przez nieuczciwego znalazcę, powinna niezwłocznie zgłosić ten fakt:

 

a/ w dowolnym organie gminy,

b/ w urzędzie konsularnym - w przypadku utraty poza granicami kraju

Dla zwiększenia swojego bezpieczeństwa finansowego, osoba która utraciła dowód osobisty, winna również zgłosić ten fakt w dowolnym banku. Utrata dowodu zostanie odnotowana w systemie informatycznym do którego dostęp mają wszystkie banki, co uniemożliwi przestępcy zaciągnięcie zobowiązań z wykorzystaniem danych osoby poszkodowanej.

 Ponadto informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego chyba, że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa.

 

                                                                          Wójt

                                                                          mgr Edwin Gortat

Powrót