Fotorelacja z Konsultacji Społecznych,

Fotorelacja z Konsultacji Społecznych,

15.04.2016
które odbyły się w Urzędzie Gminy Wólka w dniu 14 kwietnia 2016 roku.

Organizatorem konsultacji był Komisariat Policji w Niemcach, natomiast ich celem było zdiagnozowanie oczekiwań społecznych odnośnie poczucia bezpieczeństwa na terenie gmin Niemce, Jastków, Wólka i Garbów, oraz opracowanie mapy zagrożeń na terenie działania Komisariatu Policji w Niemcach.

img-2689_22c47.jpg img-2687_3e42d.jpg img-2682_91ba3.jpg img-2694_c7dc4.jpg img-2692_bc386.jpg img-2690_19e2c.jpg
Powrót